Croeso i wefan Fferm Gwarffynnon

Bythynnod Gwyliau Hen Ysgubor a Beudy Bach

Argaeledd ac archebu

Gyda golygfeydd gwledig, mae’r bythynnod hyn yn cynnig lle delfrydol i bobl sydd am ymweld â’r ardal, y traethau godidog, llwybrau’r fro neu wylio adar a bywyd gwyllt. Mae’r bythynnod yn agos i Lanbed, a 11 milltir o dref glan môr Aberaeron, gyda’i chasgliad o siopau, gwestai a llefydd bwyta.

Tref farchnad a phrifysgol yw Llanbed, a chanddi hanes hynod ddiddorol. Y Brifysgol yw’r sefydliad colegol hynaf ym Mhrydain ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt ac fe’i sefydlwyd drwy Siartr Brenhinol ym 1822.

Y lleoliad perffaith ar gyfer dianc am benwythnos gyda ffrinidiau, gwyliau rhamantus ac antur, neu gwyliau i’r teulu.

Ein nod yw cynnig profiad cofiadwy i chi yma yng Ngwarffynnon a’ch helpu i ddod o hyd i’r elfennau hynny sy’n gwneud i chi deimlo ar eich gorau. Mae’r cyfan yn dechrau wrth i chi gyrraedd gyda chacennau cartref blasus i’ch croesawu yma!

Mae croeso cynnes yn eich aros yng Ngwarffynnon, felly cysylltwch â ni heddiw i archebu eich gwyliau!

Ar agor drwy’r flwyddyn.

Defnyddiwn egni adnewyddadwy glân yn ein bythynnod.